also known as the Slovenian Cultural Center

YouTube     Google+      Facebook     1-630-243-0670     secretary@slovenian-center.org

DO YOU HAVE SKILLS TO SHARE?      The SCC needs you!

Do you have some time?     ...skills?     ...know someone that might?

The Slovenian Catholic Center and Slovenian Catholic Mission ​are in need of volunteers:
​To help maintain our beautiful grounds during the Spring and Summer seasons.

     **  A Mechanic(s) to service and maintain our landscape equipment.

     **  A small group of volunteers to do patch work on the asphalt around the Center parking lot.

If you are able to assist with any of the above jobs, please contact:
Peter Pecharich for landscaping and machine maintenance…  -or-  Martina Hozjan Ruda at
Tina.Hozjan@mahmachine.com .
​You may also leave a message at the Center at 630-243-0670 or send an email to
secretary@slovenian-center.org

MOTHER'S DAY

Slomšek Slovenian School students are preparing for the annual Mother’s Day Mass and program which concludes the 2016/2017 school year. We invite you to join us for Family Mass on Sunday, May 14th at 11:00 AM at St. Mary’s Catholic Mission. The school’s program will begin at 12:45 PM with a buffet-style luncheon to follow at the Slovenian Catholic Center. The donation for the luncheon is $20.00 for adults, $8.00 for students ages 7 – 14 and children ages 6 and under are free. Paid reservations are due at the Center by Sunday, May 7th. For further information, please call 630-243-0670.
V nedeljo, 14. maja 2017, učenci Slomškove slovenske šole prirejajo praznovanje Materinskega dneva s sveto mašo in programom, ki zaključujeta šolsko leto 2016-2017. Vsi ste vljudno vabljeni, da se udeležite svete maše ob 11.00 uri v cerkvi. Šolski program v Slovenskem katoliškem centru se prične ob 12:45 ter nadaljuje s kosilom takoj po programu. Prispevek za kosilo je $20.00 za odrasle ter $8.00 za otroke od 7. do 14. leta (otroci stari 6 let ali manj jedo brezplačno). Rezervacije s plačilom se sprejemajo v Slovenskem katoliškem centru do nedelje, 7. maja 2017. Za dodatne informacije pokličite 630-243-0670

The ANNUAL MEETING will be held on Sunday, April 23

after the Membership Appreciation Dinner. Members of the Board of Directors and their committees will be providing reports summarizing the past year at the Center. During the meeting we will also be electing the Board for the upcoming year. Everyone is invited and encouraged to join us for the meeting. We are always looking for new faces and new ideas on our SCC board. Anyone that is interested in joining the board should contact the Center or an existing Board member.

         Renew your Membership TODAY!                              Read the current newsletter!

CULTURAL

EDUCATIONAL

Welcome The Slovenian Catholic Center's purpose is to promote, encourage and foster in the context of the American society, the ideals of the Slovenian heritage and Christian religious and ethical values, providing and operating adequate facilities in support of the religious purposes of the Commissariat of the Holy Cross (CHC) and the Slovenian Catholic Mission (SCM) to carry on exclusively religious, educational, and charitable activities.
Dobrodošli Namen slovenskega katoliškega centra je spodbujanje, pospeševanje in spodbujanje v okviru ameriške družbe, idealov slovensko dediščino in krščanskih verskih in etičnih vrednot, zagotavljanje ustrezne zmogljivosti in delujejo v podporo verske namene Commissariat of Holy Cross (CHC) in Slovenski katoliški misiji (SCM), ki opravljajo samo verske, izobraževalne in dobrodelne dejavnosti.

RELIGIOUS

Slovenian Catholic Center