RELIGIOUS

Welcome

The purpose of the Slovenian Catholic Center is to promote, encourage and foster in the context of the American society, the ideals of the Slovenian heritage and Christian religious and ethical values, providing and operating adequate facilities in support of the religious purposes of the Commissariat of the Holy Cross (CHC) and the Slovenian Catholic Mission (SCM) to carry on exclusively religious, educational, and charitable activities.

Dobrodošli
Namen slovenskega katoliškega centra je spodbujanje, pospeševanje in spodbujanje v okviru ameriške družbe, idealov slovensko dediščino in krščanskih verskih in etičnih vrednot, zagotavljanje ustrezne zmogljivosti in delujejo v podporo verske namene Commissariat of Holy Cross (CHC) in Slovenski katoliški misiji (SCM), ki opravljajo samo verske, izobraževalne in dobrodelne dejavnosti.

SUPPORT

Membership is our main source of income and helps maintain our facilities and support our activities. Please support the Center by becoming a member. Read More.

CULTURAL

EDUCATIONAL

LINKS

NEWS & EVENTS

CONSULATE

Slovenian Catholic - Cultural Center