also known as the Slovenian Cultural Center

YouTube     Google+      Facebook     1-630-243-0670     secretary@slovenian-center.org

Slovenian Catholic Center

CULTURAL

EDUCATIONAL

Welcome The Slovenian Catholic Center's purpose is to promote, encourage and foster in the context of the American society, the ideals of the Slovenian heritage and Christian religious and ethical values, providing and operating adequate facilities in support of the religious purposes of the Commissariat of the Holy Cross (CHC) and the Slovenian Catholic Mission (SCM) to carry on exclusively religious, educational, and charitable activities.
Dobrodošli Namen slovenskega katoliškega centra je spodbujanje, pospeševanje in spodbujanje v okviru ameriške družbe, idealov slovensko dediščino in krščanskih verskih in etičnih vrednot, zagotavljanje ustrezne zmogljivosti in delujejo v podporo verske namene Commissariat of Holy Cross (CHC) in Slovenski katoliški misiji (SCM), ki opravljajo samo verske, izobraževalne in dobrodelne dejavnosti.

RELIGIOUS